Spustenie novej výrobnej linky. Firma ukončila realizáciu projektu, ktorý spočíval na kúpe technologickej linky na výrobu stretch fólie, chladiaceho agregátu (chillera) a vybavenia laboratória. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.